3 kolejka kwietnia Ligi Typera NHLwpl rozegrana, najskuteczniejszym typerem został Marcinmax.

Trzecia kolejka kwietnia oznaczona jest jako kolejka numer 14.

Rezultaty

Stałe okienko dostępne jest w dziale Kącik Typera

4 kolejka kwietnia

W weekend 24/25 kwietnia. Spotkania do typowania ukażą się w czwartek.

Wszelkie informacje dotyczące Ligi Typera oraz Zgranej Tafli uzyskać można w dziale Kącik Typera